Η G-Systems Tηλεπικοινωνιακά Έργα  Μ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο G-Systems Tel συστάθηκε στις αρχές του 2013 σαν συνέχεια του Τεχνικού τμήματος της G-Systems A.E. ύστερα από 20 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

G2h

Η εταιρία ακολουθεί τα συνεχώς γοργά μεταβαλλόμενα βήματα της Νέας Τεχνολογίας, προσαρμόζοντας ταδεδομένα της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής, αναζητώντας καινοτόμες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της

Φιλοδοξία της G-Systems Tel, που αποτελεί συγχρόνως και δέσμευσή της για το μέλλον, είναι να συνεχίσει να ακολουθεί τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα που έχει θέσει, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της για έγκαιρες παραδόσεις και βέλτιστο κόστος, τηρώντας πάντοτε την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Ταυτότητα της G-Systems Tel:

 

Η G-Systems Τel είναι μονοπρόσωπη ΕΠΕ με 20 ετή εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Το προσωπικό της αποτελείται κυρίως από απόφοιτους ανώτερης και ανώτατης  εκπαίδευσης και είναι πλήρως καταρτισμένο,  εξοπλισμένο και πιστοποιημένο στις νέες τεχνολογίες. 

.